MİSYONUMUZ

Misyonumuz 
Başta özdeğerlerimiz olmak üzere, halkımızın tarihine, kültürüne, kimliğine saygıyı esas alarak;ulusal ve uluslar arası düzeyde öz kimliğimizin muhafazası. 
Bölgemizin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirip, gelişmiş bölgeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak, bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için organizasyonlar yapmak. 
Üyelerimizin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslar arası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ar-ge çalışmalarını yapmak. 
Yüksek teknolojiye dayalı, üretimi esas alan bir anlayış doğrultusunda, uluslar arası standartlara uymayı ve çevreye duyarlı davranmayı müessese kültürü haline getirmek. Güçlüde olsa haksızın karşısında olmak, zayıf da olsa haklının yanında yer almak. 
Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamasında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
Ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düşen görevi yerine getirmek. 
Sermayedar, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimin gerçekleşmesine öncülük etmek.ZONDEF