VİSYONUMUZ

Vizyonumuz 

ZONDEF genelde Sivil Toplum Kuruluşu, özelde Zonguldak dernekleri federasyonu olarak; hakkın ve adaletin, huzurun, güvenin, fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerel, yöresel ve evrensel değerlerin korunup gözetildiği kendi içerisinde bütün, bölgesel etkin, ülkemizde saygın bir ZONGULDAK'IN oluşturulma mücadelesine katkıda bulunarak Zonguldak'ın ve Zonguldaklının evrensel değerler içinde kimliğini ve kültürünü muhafaza ederek Türkiye de hak ettiği yerde temsilini sağlamaktır.ZONDEF