8. SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU Federasyonda İş dünyası ve sanayi ile ilgili gerek İstanbul'da gerekse Zonguldak'ta çalışmalar yaparak projeler üretmek aynı zaman da diğer komisyonlara katkı sağlamaktadırlar.

Sorumlu:Samet EREN